Privacy & Cookie Statement

Partheco International B.V., gevestigd te Delfzijl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 02069539, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit  privacy- & cookie statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Partheco International B.V. en waarom?
Partheco International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Partheco International B.V. heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief,  solliciteert naar een bepaalde functie bij Partheco International B.V., een bestelling plaatst bij Partheco International B.V., uw gegevens invult op een contactpagina of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief zullen wij uw (e-mail)adres dus uitsluitend gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Partheco International B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval Partheco International B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Wat zijn uw privacyrechten?

Indien u geen informatie over de producten en diensten van Partheco International B.V. (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Partheco International B.V. te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Partheco International B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Partheco International B.V. meer beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een cookie heeft een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Hier leest u meer over welke cookies Partheco International B.V. gebruikt en het doel hiervan.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. U hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens in te vullen.

De analytische cookies meten met behulp van programma’s van Google Analytics, hoeveel bezoekers op de website komen, wat het meest wordt bekeken etcetera. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics. De verzamelde statistische informatie gebruiken wij om de inhoud van de website en de navigatie beter af te stemmen op de informatiebehoeften van de bezoekers en om de website beter te laten functioneren. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.

Via de social media cookies geeft Partheco International B.V. u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons. Om ervoor te zorgen dat deze buttons werken, gebruiken wij cookies van de op de social media icoontjes staande social-mediapartijen. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven.
Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van Partheco International B.V. heeft daar geen invloed op.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van Partheco International B.V. verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Partheco International B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy & cookies statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens elders op deze website.

 

My message
??global.page-transition.message_nl_NL??